23. apr. 2007

E ska ne'att på Fåy

E ska ne'att på Fåy=e ska ne'att på Tangen. Fåy vart ofte brukt i staden for Tangen (Årdalstangen).

Ingen kommentarer: