21. des. 2007

Rek

Rek= å driva/farta rundt. "Skaru på rek?","drivru berre å reke?"

Sarv

Sarv= dårlege greie. Kan og brukast om tilstanden etter ei fuktig helg, "eg e heilt sarva".

5. des. 2007

Ne´på nese´

Ne´på nese´= Addle so ikkje bur på nese´ naor dai ska ne´på nese´ ( torget i øvre ).

Kemsi? Nåkkensi og Kårsi

Kemsi? Nåkkensi og Kårsi= Kemsi huva sa ru re va? Ekje re nåkkensi? Dei hadde vel kårsi?

Oppøve`

Oppøve`= Addle so bur på Farnes ska "oppøve´" no rai ska på tårge

Hiske

Hiske= ord brukt om noko som er voldsomt/gale/stort. " Høyrt so hiske ra! "

Makk i fåy

Makk i fåy= eit ofte stillt spørsmål til ein uroleg person. "Haru makk i fåy elle?"

Skåtlåka

Skåtlåka= brukt om ein person som ikkje har tid til å settja seg ned. Drive me noko støtt. Sjå makk i fåy

Faingsla i eit faingsel

Faingsla i eit faingsel= naor du mao sikkja inne fø å ha brote me låvi!

Gaokje´an

Gaokje´an= brukt om noko som er heilt umogeleg å fao t

Låssna

Låssna=om noko som e blitt laust

4. nov. 2007

13. sep. 2007

Pittla

Pittla= gå/reisa/rusla/stikka/pigga/trakka. Pittla seg heimatt= reisa heimatt

Leiggevatn

Leiggevatn= brukt i håret. Fifti fifti vatn og brennevin. Fø å fao rette faSSongen og go´lukt. Helgesta´n va ein kløppar med leiggevatn.

Kåddn

Kåddn= korn

6. juli 2007

Daisa

Daisa=å koma borti noko (daisa borti),kan og seiast om du sler til nokon..."Deiste te han midt møddlo augedn".

Sagt på bygdi...

Westerviken. I denna bui fanst det ALT (Aordal sitt svar på Skippagurra Sport og Propan). Nåkken gutonga skulde ha kniv. Speidarkniv. Ein fekk an i to utgåve: reu elde blao heilt øvst på skaftet. Westerviken hadde høge hødle der knivadn va øfst og måtte bruka gardintråpp må veta. Ikkje spøk det før ein eldre kar m trebein. Gutongadn vilde ha blao kniv. To stykkje. W. te å klyva og fann fram to ao rette sorten, men det va feil. W. te å klyva oppatt m blaoe kniva og henta reue. Kom nedatt m reu og trukjeru dei vilde ha blaoe kniva låll! Dao vare nokk: W tok ein kniv or slira, hivde trebeinet aover disken og stakk fast kniven so an sto å dirra. Dei kjøffte to reue kniva.

2. juni 2007

Vesla

Vesla=å veksla. Eks: Fao vesla ein tiar jao`reg

Skjèrn

Skjèrn=saks

Sos

Sos=saus. Eks: Brun sos=brun saus

Inkort

Inkort=noko. Eks: Inkort støtt= noko so skjer heilr tid

Førkjongen

Førkjongen=ein so e vetlevaksen. Eks: Sjao han førkjongen

Brokadritn

Brokadritn=brukt som skjelsord om ein som oppfattast som tosk

Hundereia

Hundereia=når ain ha fått skappele me juling/daing

Uveta

Uveta=besvima

1. juni 2007

Drygan te sia

Drygan te sia= å utsette noko til seinare

Kålatjuven

Kålatjuven= sagt om ein so tjuvlåna feks ein penn eller noko smaott, dao ere fort eigarn kan sei, "øy du, bannare kålatjuven"

Surmula

Surmula=å vere sur/gå rundt å furta

31. mai 2007

Guddlande reint

Guddlande reint=skinande reint

So seie rei...

Vakje skårn før tungebåndet= om ein so snakka mykje

Lika låll

Lika låll=likevel

Kovna

Kovna=ein tilstand, når du e overoppheta/varm. Eks: e trur e kovna!

Te rettes

Te rettes=komma på plass att/komma i hus

Rukaka

Rukaka=kyradrit

Snaope

Snaope=ere snaope so ere lettvint badn

Unaope

Unaope=om noko so e flott

Snedde..Sneddn..Sneddi

Snedde..Sneddn..Sneddi=om noko eller nokon so e fin/fint/enkelt og greitt.

26. mai 2007

Bala felt

Bala felt=når du ikkje heilt får t det du driv på med, dao bala ru ja.

23. mai 2007

Kjiddnan

Kjiddnan=brukt i samanheng med feks starting av ev ein moTTor. Startar du moPPedn med "kicken" so kan du sei at du kjiddnan. (kjiddna smår e noko anna).

Kjittla og kjittlaug

Kjittla=kilen. Eru kjittlaug so likakje du å bli kjittla

22. mai 2007

Abert

Abert=om noko som tek tid eller e litt styr å få te`...aber/abert.

18. mai 2007

So seie rei...

Stao pao råta (i slaobaddl)

Ei nøgla

Ei nøgla=Propp i bottn pao gamle trebaota

Skåthedla

Skåthedla=Stein so vart brukt te å kasta på boks.

Ei årt

Ei årt=ei ert

Fakedl

Fakedl=finare ord for "fan". Maoru fakedl sjao`te få vølt denna baotn snart.

Raspande galen

Raspande galen=klin gal

E fer i att å ha gløymt noke

E fer i att å ha gløymt noke=eg trur eg har gløymt noko

Halvgrøyta

Halvgrøyta=mellomting av suppe og graut. Uttalast med stum v "halgrøyta".

Tuddlete`ette

Tuddlete`ette=å vera svært glad i ein spesiell ting,..mat,snop,rommegraut,staikjels e.l.

11. mai 2007

Vanta

Vanta= mangla. Eks. E mao på bui, kjeringi vanta smår te låfseklingen:)

10. mai 2007

9. mai 2007

Brokalasset

Brokalasset=fulle bukselommer. Sagt om ein på verket som gjekk rundt med ei halv verktøykasse i lommedn på arbeidsbuksa.

3. mai 2007

Skåta sto tao kjeftn

Skåta sto tao kjeftn=når ein feks nys kraftig utan å halde seg for munn, da kjem ei sky av fuktige partiklar.Anna ord i samma klasse.."Gåv/gåve sto tao kjeftn".

Kneråtn

Kneråtn=om ein so e slapp/lat/giddalus/pukk råtn. Kan og vere ein fysisk tilstand-da om ein har gått mykje i nedoverbakke og blir "mo"i knedn, da kan ein fort bli kneråtn

26. apr. 2007

No kjem eg i hug

No kjem eg i hug=no hugsar eg. Eks: E kjem i hug den gongi e va på soting i Å3....

25. apr. 2007

Lydklipp-"Hofslundsengen VS Solberg´en"

Elevar ved ÅVG driv gjøn med to køyrelærarar ved å ringe opp desse karane samtidig fra to telefonar som er vendt mot kvarandre og med SKJULT NUMMER!!!Forvirring oppstaor..kan du sei:)Høyr den breie sogndalsdialekten, detta e ekta og breitt GRAUTMAOL.

Bygdaboki-sitat

E ska førplitta (forbanna) me pao at ei ao dessa gamlekaradn tok tie frutta fatle, o resla kjakaskruvledn ( kjakane ) o vølt flin pao dessa naojøsi so fære her o skreva no.

Kadl

Kadl=mann

24. apr. 2007

Slobryja

Slobryja=negativt ord, bli brukt om å beskriva folk, helst damer. Eks: "Ho kunde ha vaska sjål, denna slobryja",..sa vaskehjålpi.

Under styrten

Under styrten=i dusjen

Ebbedus

Ebbedus/i bedus= å vera usikker på/om noko

23. apr. 2007

Fara nasa

Fara nasa=spionera

Sildemegen

Sildemegen=brukt om ein person som e tunn/liten/spinkel

Hebbna seg

Hebbna seg=hevna seg

Fjelga seg

Fjelga seg=pynta seg

Buddlebøtta

Buddlebøtta=oppi denna e buddlevatn (vaskevatn)

Buddlevatn

Buddlevatn=vaskevatn

Jaffsa i seg

Jaffsa i seg=når ein ete som grisedn/ete voldsomt

E ska ne'att på Fåy

E ska ne'att på Fåy=e ska ne'att på Tangen. Fåy vart ofte brukt i staden for Tangen (Årdalstangen).

Strykejådn

Strykejådn=strykejern

19. apr. 2007

E hara paing

E hara paing=eg har pengar nok

Pikken-Ståpikken-Dåktarpikken

Pikken=ein barneleik, og kjent som "sisten".

Plugga skodn

Plugga skodn= dao rei i gamledaga skulle skifta sole på skodn so måtte dei pluggast. Fyst laga dei hol fø so å setta inn trepluggar. So fukta dei trepluggadn med vatn slek at pluggadn utvia se....sat so ei kula.

Sitta å kopa

Sitta å kopa=sitta å ikkje gjere noko/ikkje gjera ein drit

13. apr. 2007

Tare med tål

Tare med tål=ta det med ro

Kraoi

Kraoi=kroken.Vert brukt om ein krok/hjørne innandørs i eit hus. eks: Sjao borti kraoi om du finn føttledn has far.

12. apr. 2007

Sutaslaust

Sutaslaust=når ting ikkje noko stress/heft, da ere sutaslaust.

Å vera berusa i Aordal

Stadie 1: Fin i farten
Stadie 2: Godt paoan
Stadie 3: Godt pao ain snurr
Stadie 4: Møk fuddl
Stadie 5: Hailt ne'aott

Kjingsprettert

Kjingsprettert=heimelaga leiketøy laga av ei Y-grein eller av tjukk straing. Kjingen e sjølve "prosjektilet" og e laga av bøygd spikar eller elektrokabel.Kjingen vert festa til ein strikk (raud norgesstrikk). Elefantkjing var ein type kjing laga av gul/grøn jordingskabel.

11. apr. 2007

Attleingjes

Attleingjes= bakover

Maondan, tysdan og onsdan

Maondan, tysdan og onsdan=den eldre varianten pao vekedagadn.

Sagt på bygdi...

Jenta so skulle kjøpa seg snop på kiosken saman med veninna si. So seie dama bak disken, "Ska ikkje ho ha noko da?" (om veninna te denna jenta). Dao svara jenta,"Ho hi ho ha ho"!

10. apr. 2007

30. mars 2007

Sjonga

Sjonga=synga. Adle i Aordal Mannskor seie sjonga

Trave

Ein trave=ein so e ulydig/gjere ting so ikkje e riktig. Mest brukt slek: Føbannare traven

28. mars 2007

Faonyttes

Faonyttes=når ein ha streva på/ofra mykje utan å oppnå hensikten

23. mars 2007

...holdt e på å sei

...holdt e på å sei= ein ubrukeleg ending i ein setnig som desverre e brukt øve heile landet. Når du avsluttar med "holdt e på å sei" so haru allereie SAGT det som du "holdt på å sei". Eks: Ho mor sparka meir elle mindre te støvsugarn holdt e på å sei...Du holdt ikkje på å sei ho sparka te støvsugarn..DU HAR ALLEREIE SAGT DET!! Konklusjon-eit ord utan mål å meining!

Ileinjast

Ileinjast=å reinjast, sutra, kranglevoren

Patentdrag

Patentdrag=glidelås

Knabba

Knabba=stjela/ta

Stremben

Stremben=når ein ha oppblåst mage/fuddl i magen, dao eru stremben

Mara

Mara/reine mara=når noko e vanskeleg/tungt, eks: det va raine mara å komma seg opp Brendeteigen

22. mars 2007

Taoa baddl

Taoa baddl= sparka ein ball med skotuppen. Sagt mykje pao Jotun Stadion.

19. mars 2007

Sniddl so eit lamb

Sniddl so eit lamb=sagt om persona re ikkje e mykje ilt i

Setlaboki vs Portmanien

Setlabok=paingabok. Portmanien=litn paingapong med klaff, t å ha smaomynt og ein paperpaing elle to i.

Skarveføssa

Skarveføssa=dårle te beins

Kraigda

Kraigda=Meslingar, ein barnesjukdom

Smaobråten

Smaobråten=spe beinbygning

Narvaradn

Ragging. På 80-talet va re Narvaradn so sto fø denna aktiviteten. Narvaradn= dei so
kjøyrde bilen mødlo torget og Narvesen.

Ein sløyngjetur

Ein sløyngjetur/ein drivarstur=ein tur utan eit mål

Han kjøyrde kar i hagen

Han kjøyrde kar i hagen=kjåyrde or vegen

e o sjeu no ra?

e o sjeu no ra?= når du spør ko masse klokka e, om ho e 19.00 elle 07.00.

Unaodig

Unaodig=utålmodig

Rannsedl

Rannsedl=ryggsekk

Harejakt frutta hare

Det va ein dei sa so kom att frå harejakt i Eldegarden. Sur. Dårleg vær. So sa han: "e strøvla, hadde me i venda og det gjekk av eit skot".
Men sa han naboen: " ja, men det kankje ha vore so dårleg fø sekken ser tung". Ja sa han jegern.." det e hunden det. Han vare einaste e skaut"
Altso: han kommat frao harejakt frutta hare.

18. mars 2007

So seie rei...

Ein famile fra Aordal på camping i Damnark da ein dansk gut spørte minstn om han ville bli me å hoppa strikk. So svara minstn utan å laigga om "Ja,men harikka merikka strikk ra?".

Sagt på bygdi...

Nåsen ja. Spørd an i 79 om ikkje an kunde ta inn siste plata te Pink Floyd. Jau han hadde prøft det men ho vart utseld me ei gong so det vakje re nåkken vits i.

Mårken

Mårken=sagt om ting som byrja gå i oppløysing. Eks. ein pakning eller gummistrikk so ha møsta elastisitetn.

Jedna

Jedna=kanskje

17. mars 2007

So seie rei...

Jaja, du e i bygdi? Standard spørsmål i Aordal om du ikkje e av typen so sit på Bruflat-tråppi heile dagen.

15. mars 2007

Å ikkje huksa tebake te rævi si

Å ikkje huksa tebake te rævi si=å ikkje huksa noko

Sån te Nåsn

Sån te Nåsn(Nåsen)=eit ord ofta brukt i heilt spesielle settinga,når feks. når to står å snakka saman og ein fyr dei aldri ha sett før sykla føbi og den ein spør hin "detta e føein da?", so svara hin som heller ikkje veit kem detta e. "nei ekjere sån te Nåsn da ha?". Nils Nåsen var ein skomakar som og hadde ei musikksjappa i Øvre, men han hadde ikkje nokon sån.Nokon som veit keffør dette ofte vert sagt?

14. mars 2007

Sauestirrn

Sauestirrn= eit fenomen, når hjarna koplar ut og ein dett inn i ein slags transe og vert stirrande på samme punkt. Varar ikkje so lenge, men kan følast avslappande og godt. Østafør har dei ikkje noko ord for dette fenomenet.

E saog re pao na

E saog re pao na= eg såg det på ho.

Kløyva

Kløyva=dele noko i fleire deler

Klyva

Klyva=klatra

Trantn

Trantn=uttrykk før kjeften (munn). ”Han fekk seg ein på trantn”. Ofte nytta når forteljaren meinte han fekk som fortjent

Me broki pao heladn

Me broki pao heladn=buksa heng svært langt nede. Ikkje sagging, men jedna ein so må ta rømmen ete å ha vorte ’teke på fersken’ me feil kjering.

Fekk lepe

Fekk lepe=2-delt betyding. Om ein so jedna (og svært misslykka) prøve å skjula sin skuffelse. Men å ein som ha fått eitt i kjeften (slag) som visa (opphåvna)

Bakevja

Bakevja=jåymt/bakerst i rekka.Eller å ligga på etterskudd med noko

13. mars 2007

Fyrbøtar


Fyrbøtar=peispustar. Redskap for å blese luft inn i peisn for å få re te å fattna skikkele

So seie rei...

Veit du...so kom han veit du,...saog se ikkje føre, veit du...men, veit du...bøkkste øve treppedn,veit du...
VEIT DU= to ord som på ein elle anna måte vert overdreve mykje sagt i løpe av ein samtale. Haru tenkt øve detta sjøl? nei vel...tel neste gong du ska fortelja nokon ei skrøna so seru, veit du.