5. mars 2012

Bannare gapen

"Bannare gapen" eller "Føbannare gapen"= Forbannade tosk. Eit klassisk aordalsuttrykk som oftast er brukt naor det e usemje mellom to partar. Gap=tosk.

9. aug. 2010

Svarva

Svarva=Brukt i samanheng med noko so bli gjort fort å gale. Svarva øve golvet me ai fiddla. Puttare samen i ai svarva.

4. juni 2010

Mukka

Mukka= protestera eller sei imot. "Det va ingen so mukka". Kan og brukast om ei mengd med noko, som ei "heil mukka me paing".

16. feb. 2010

Hui

Hui= hud. Eru fin i huiri so hakjeru mykje humakka.

Kålandesvart

Kålandesvart= Kan saiast om ain so e grovdretn, fuddl i drit. Gamlingadn i bygdi bruka detta enno om folk so e veldig mørke i hui (hud).

21. jan. 2010

Hedneråven

Hedneråven= ain me mykje haor pao haove. "E vikkje sjao ut so raine hedneråven!". Haru mykje haor pao haove so haru ai bra hedna!

Aupe

Aupe= noko so e tøfft, noko ain lika. "aupe kara".

15. jan. 2010

Kubba

Kubba= naoru ha faott ain stramain fømykje å såbbna, dao haru kubba.

7. des. 2009

Brokasmekken

Brokasmekken= buksesmekken. "Haru trong brok so fære jeddna brokasmekken lukst te pisis...å jeddna lainger"

Dretmonsn

Dretmonsn= sagt t ain so grisa me matn

19. nov. 2009

Verkssåkka

Verkssåkka= aordøln sin betgnelse fø graoe ullsåkka/raggsåkka so ain faor pao hydro. Stamma hailt tebake te ÅSV-tidn. "Par brøke å nåkon verkssåkka so helderu hetn åru blikje blaofråsn".

3. nov. 2009

24. okt. 2009

Maoru ha paore noko pao åyredn nora

Maoru ha paore noko pao åyredn nora= sagt te nokon so e ute i kjøldi utan huva pao se

19. okt. 2009

Skåkk

Skåkk= mange/masse/mykje. "Hakje ho ain hail skåkk me onga ra?"

5. okt. 2009

Staor se

Staor se= brukt om matvarer som har uendeleg lang haldbarheit. "Maokje kastan badn, denna staor se t paoske!"

24. sep. 2009

Mehe

Mehe= brukt om eit kvinnemenneske som ein ikkje tåler trynet på. Som vanleg kan ein putta det inn i denna samanhengen; "Bannare mehe!".

11. sep. 2009

Pla

Pla=pleier " Det e vel slek ain pla gjera d ha?" " Han pla eta me baigge nevadn seru".

7. sep. 2009

Grese

Grese= god plass. Om det e lite folk på ei testeddling so ere "grese".

14. aug. 2009

Jåy

Jåy= måru slutta å jåy nora. Fan koru jåyr! Brukt om høgrøysta gneldrekjeringa med Petterøes3 i brokalomma. Kan minna litt som å stå å høyra på ein vinkelslipar.

Remja

Remja= om ein so berre står å klaga å syte.

Segmeg

Segmeg= om ein treig person.

Bersla

Bersla= klaging/sutring/mas. Å bera se fø noke.

Skodlemonken

Skodlemonken= tosk. Mykje brukt e og Skoddehauken

Aovelta

Aovelta= viss du ha velta deg i venda å ikkje kjem deg oppatt.

Berrhåvdes

Berrhåvdes= å gå utan huva

15. juni 2009

Staurande fuddl

Staurande fuddl= overstadig berusa

Tamram

Tamram= Fyrst og fremst ein person som er grådig og grisk og lika å sopa te seg ting. Kan og brukast om ein person utan magamaol so aldri får nok.

8. juni 2009

20. mai 2009

8. mai 2009

31. mars 2009

Kåddehåve

Kåddehåve= Skjellsord brukt mest i denna samanhengen: "bannare kåddehåve".

Raksebrok

Raksebrok= kvardagsbukse. Motsatt av "bestbrok".

6. mars 2009

10. feb. 2009

Knåte

Knåte= knytt. "Haru knåte skodn dine gapen?". "Knåte" kan og brukast om noko so e vanskeleg/tungvint/bakvendt, "Nei so knåte´ra badn".

24. jan. 2009

27. nov. 2008

Kvelva

Kvelva= søla/buddla/slao utor glase.Eks: "E kvelva ain kopp kaffi". Detta e ein KLASSIKAR!!!

26. nov. 2008

Ampløya

Ampløya= eit ork/møa/bry

Klessa

Klessa= Legga på noko. Eks mat på tallerken, "klessa på noko mat". Og brukt om ei so e stor å rund. "sjao den klessa".

7. nov. 2008

Krekksn

Krekksn= stiv og støl. "Sjao den krekksa" - om ein so e stiv i leddi.

23. okt. 2008

Blåytast & Blåt

Blåytast & Blåt= naor du legg noko te blåt so skare blåytast skappele.

21. okt. 2008

Nevla

Nevla=fikkla/ta borti. Ofta brukt om personar som skal ha fingrane sine borti alt. Eks: "Måru slutta å nevla nora!".

Segen

Segen=trøytt/slapp

26. sep. 2008

11. sep. 2008

Døyt

Døyt= ingenting. eks: Hakje høyrt ain døyt/skjønnakje ain døyt (skjøna ingenting)

2. sep. 2008

Vava

Vava= surr/haug med rot. "Fiskeseni laog i ei vava"/ surr/rot og masse flokar. Han for å vava= ustødig ganga, jeddna ette å ha faott se ein trøkk i håve ette å ha slegest me bjåddn

Lens

Lens= tom. "E e paingalens"/tom for peng. "Slao lens"/ tømma seg (pissa).

22. aug. 2008

Slåk

Slåk= brukt om noko stort/voldsomt. Eks: " Sjao d slåke". Ofta om ein stor bil (amerikanar).

15. aug. 2008

20. juni 2008

Smårkjøp i Valdres

Smårkjøp i Valdres= sagt til ein so klør seg i fåy. " Eru pao smårkjøp i Valdres?"

Låta

Låta= måtte. " Ska eg låta bortatt å henta maisedl? "

7. juni 2008

Lausraipes

Lausraipes= å reisa på tur utan bagasje/ utan sekk. "Å reisa lausraipes". (Kjelde: Harald Hillestad)

29. mai 2008

Skråkke

Skråkke= naor´u ha blitt tunnare so haru skråkke. Haru "skråkke or kledn", so e kledn blitt fø store.

21. apr. 2008

Homlepong

Homlepong= Homlepong eller humlepung var "påsen" som dei la humle (blomst og kongler - det som gjev bittersmaken)i når dei bryggja øl. Omtrent som ein tepåse (bitte liten striesekk). I dag brukar me det mest som eit godt meint skjellsord - vetle homlepongen! (Innlegg frå lesar)

Skrattla

Skrattla= å le

11. apr. 2008

Odd Tore går til poesien

Odd Tore Moen jobbar i desse dagar saman med produsent Joacim Styve og den nyskapande diktaren Per Kristian Kopperdal. Ei komplett diktsamling på ekta bugdamaol skal no verte å få på cd. " Odd Tore var ei stemme midt i blinken for mine dikt" - seier Per K. Kopperdal til Aordal. I fyrste omgang vert det eit lite opplag på rund 160 - 170.000, i Noreg. Vert dette godt motteke, ventar ein landsomfattande turné. Aordal har fått ein liten smak på verket, her kan du høyre " Fest i Avdalen"....

13. feb. 2008

Eg e i bait

Eg e i bait= når du manglar noko/er gått tom for eitt elle anna

7. jan. 2008

4. jan. 2008

Murkla

Murkla= når ein i gamle dagar var nede ved vatnet å samla rekved. Kjeringadn brukte eit slags forkle so dei bar rekved´n i.

2. jan. 2008

Hurv

Hurv= mengd. Oftast mykje/mange/flokk "...ein heil hurv med..".

21. des. 2007

Rek

Rek= å driva/farta rundt. "Skaru på rek?","drivru berre å reke?"

Sarv

Sarv= dårlege greie. Kan og brukast om tilstanden etter ei fuktig helg, "eg e heilt sarva".

5. des. 2007

Ne´på nese´

Ne´på nese´= Addle so ikkje bur på nese´ naor dai ska ne´på nese´ ( torget i øvre ).

Kemsi? Nåkkensi og Kårsi

Kemsi? Nåkkensi og Kårsi= Kemsi huva sa ru re va? Ekje re nåkkensi? Dei hadde vel kårsi?

Oppøve`

Oppøve`= Addle so bur på Farnes ska "oppøve´" no rai ska på tårge

Hiske

Hiske= ord brukt om noko som er voldsomt/gale/stort. " Høyrt so hiske ra! "

Makk i fåy

Makk i fåy= eit ofte stillt spørsmål til ein uroleg person. "Haru makk i fåy elle?"

Skåtlåka

Skåtlåka= brukt om ein person som ikkje har tid til å settja seg ned. Drive me noko støtt. Sjå makk i fåy

Faingsla i eit faingsel

Faingsla i eit faingsel= naor du mao sikkja inne fø å ha brote me låvi!

Gaokje´an

Gaokje´an= brukt om noko som er heilt umogeleg å fao t

Låssna

Låssna=om noko som e blitt laust

4. nov. 2007

13. sep. 2007

Pittla

Pittla= gå/reisa/rusla/stikka/pigga/trakka. Pittla seg heimatt= reisa heimatt

Leiggevatn

Leiggevatn= brukt i håret. Fifti fifti vatn og brennevin. Fø å fao rette faSSongen og go´lukt. Helgesta´n va ein kløppar med leiggevatn.

Kåddn

Kåddn= korn

6. juli 2007

Daisa

Daisa=å koma borti noko (daisa borti),kan og seiast om du sler til nokon..."Deiste te han midt møddlo augedn".

Sagt på bygdi...

Westerviken. I denna bui fanst det ALT (Aordal sitt svar på Skippagurra Sport og Propan). Nåkken gutonga skulde ha kniv. Speidarkniv. Ein fekk an i to utgåve: reu elde blao heilt øvst på skaftet. Westerviken hadde høge hødle der knivadn va øfst og måtte bruka gardintråpp må veta. Ikkje spøk det før ein eldre kar m trebein. Gutongadn vilde ha blao kniv. To stykkje. W. te å klyva og fann fram to ao rette sorten, men det va feil. W. te å klyva oppatt m blaoe kniva og henta reue. Kom nedatt m reu og trukjeru dei vilde ha blaoe kniva låll! Dao vare nokk: W tok ein kniv or slira, hivde trebeinet aover disken og stakk fast kniven so an sto å dirra. Dei kjøffte to reue kniva.

2. juni 2007