25. juli 2007

Koti`

Koti`=når

1 kommentar:

p sa...

...meir spørjeord og meir

kohen : ko ru skaelst. Store ukjende Aordøle: Leonard Cohen?

kest sa ru ? høyre e nåkken bruka men det luktar Jostedøl... LC vakje derifrå.

ke ru ha vårelst seieru?

koti-->konaor meina ru? koffør lureru pao det ?

jau e lure pao kemsi huva e detta ra ? E ho nåkkensi ? Ja mi.

so for dei te fjells me kårsi troa.

tjuvfisking mao veta. Fekk Poleti på nakken? Oy! Feinskel!