31. jan. 2008

Kjeke

Kjeke= å ha sett. Kjeke ettè=sett etter

4 kommentarer:

Anonym sa...

å kjika- kjik der du- har kjeke etter men fann ho ikkje

Dialektinteressert sa...

Ueinig med anonym sa... sitt forslag til bøygingsform. Meinar ordet "Kjeke" ikkje er Årdals-uttrykk. Gjerningsordet "å kjika" vil i fortid være "kjikt".

Anonym sa...

i øvre sa me at me hadde kjeke itte, naor me hadde sett etter eitt eller anna som var vekke.

Aordal sa...

Har høyrt begge variantar "Kjeke"/"Kjikt", men me let diskusjonen "ruddla". Flott!!