14. des. 2009

Båddlehånk

Båddlehånk= heile stasn te mannfolki. Kan og brukast om ain so e ain tosk

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det er mogeleg det kan nyttast for å seia at nokon er ein tosk, men det er i so fall ein alternativ regel og ikkje hovedregelen. Her er det altso snakk om boddl (som ligg i arkivet)og ei hank/honk. I dette tilfellet trur eg honk må vera brukt som noko ein trer noko på, slik ein trer ein nøkkel på ei nøkkelhonk. Eg trur ikkje det er boddlen som er honki (men dei var no frimodige dei gamle aordølene). Eg trur det er boddlen som heng på honki (som da kunne vera koddesteinane) på same måte som nøkkel heng på nøkkelhonki. Men viss eg ber om nøkkelhonki, så får eg ikkje berre honki. Eg får og nøklane. Boddlehonk er på same måte brukt til å referera til heile stasen: både boddl og koddesteinane - slik har i alle fall eg lært å bruka det.

Anonym sa...

trur du e inne på rett spor her; ei luklehonk e ei samling lukla so henge. Det du tek føre deg e og hengt opp ja. Du kan og ha ei honk m kjøe. Det ha vorte sakt at når Vårherre va ferdig m å skapa Aordøledn; an va nøgd med det må veta, sat an att med ei honk fåhål. Dao lagdn likagodt Sogndøledn.

Aordal sa...

Flott respons detta...Beskrivelsen av Båddlehånk e frao no endra!:)

Gått aor kara!