4. juni 2010

Mukka

Mukka= protestera eller sei imot. "Det va ingen so mukka". Kan og brukast om ei mengd med noko, som ei "heil mukka me paing".

1 kommentar:

Anonym sa...

Nei, no tykkje e de e blitt stille her. Du lyt koma på førsida a Porten att.

Her kjem eit flott utrykk:

Sildekusa.

E ser du har Sildemegen me å at du sier at det brukas om ein person som har gjort noko tåske. De brukas å om ein person som er tunn/liten (lik ei sild). So da kan me jo berre tenkja oss ke rei meinte me Sildekusa.