22. feb. 2007

Murarpils

Murarpils=Leskedrikk for tyste murarar. Heilt naudsynt for å få murane beine og for å oppretthalda innsatsen.

Ingen kommentarer: