22. feb. 2007

Treneve

Treneve=Ein som ikkje duge te praktisk arbeid, som snikring..

Ingen kommentarer: