8. feb. 2007

77 - 78 - 79 - AotteTi....

Klassisk måte for den eldre garden å telje på. Sett vekk frå Saukjan (17), Akjan (18) og Nikjan (19) er AotteTi (80) det talet som KUN vert brukt av "dei som bygde bygdi". Saukjan, akjan og nikjan blir og brukt av yngre som vil ha "respect". Men AOTTETI e ein vinnar!!!

Ingen kommentarer: