8. feb. 2007

Å slao seg i tunnvangen

Haru slegest? (slaost) Ja eg slo meg i tunnvangen. Tunnvangen = Tinningen (øve augnebrynedn og litt te sies)

Ingen kommentarer: