9. feb. 2007

Hent fiddla, eg buddla på broki

Klassisk uttrykk i Aordal. Ofta nemnt i godt lag der aordølingen skal lere østlendingen aordalsdialekt. Fiddla = fille/klut Buddla = søle/sølte Brok/broki = bukse. BUDDLA er og brukt i SNÅREBUDDL, men med ein anna vri. Eit anna ord for fiddla som og er mykje brukt, tvåga.

Ingen kommentarer: