19. mars 2007

e o sjeu no ra?

e o sjeu no ra?= når du spør ko masse klokka e, om ho e 19.00 elle 07.00.

Ingen kommentarer: