13. mars 2007

Spela på slurva


Spela på slurva= spela på lepadn. Slurva kan og brukast om ein so gjer dårle arbeid.

Ingen kommentarer: