13. mars 2007

So seie rei...

Haru kløft deg? (kløpt). Haru kjøft ny mott-or? (kjøpt). Måru balbera reg ra kar! (barbera)

Ingen kommentarer: