13. mars 2007

Slevkjeppen

Slevkjeppen=samma so boddlOrdet er ikkje brukt av "dei so bygde bygdi"!

Ingen kommentarer: