3. mars 2007

Farangen

Farangen=sjukdom som gaor i bygdi

Ingen kommentarer: