10. mars 2007

Kjyla

Kjyla/kjylte= slå... eks: eg kjylte t han midt i eistedn

Ingen kommentarer: