13. mars 2007

Ja ja, ..det e no so det

Ja ja, ..det e no so det= ein standard kommentar so bli mykje brukt når ein prøve eit tappert forsøk på å starta ein dialog utan å ha eit kløyva ord å snakka om. Ofta sagt i FRISS-ØR-stolen når de bli altfø stilt i lokk-ale eller når du treffe ein klassekamerat du pleidde klinka kule me for 30 år sia.Den gongi de ikkje va lov å laga GROP når ein klinka kule..,men men, det e no so det.

Ingen kommentarer: