19. mars 2007

Setlaboki vs Portmanien

Setlabok=paingabok. Portmanien=litn paingapong med klaff, t å ha smaomynt og ein paperpaing elle to i.

Ingen kommentarer: