10. mars 2007

Ho e so vidløftig

Ho e so vidløftig= ja ke e ho? hjelp!!

1 kommentar:

Dialektinteressert sa...

Overdreven,omstendeleg og samsvarar ikkje heilt med verkelegheita, f. eks. urealistiske idèar, planar. Kan også seiast om ein som er lettliva. Ordet er noko negativt lada.